Tożsamość wizualna
Metropolii KrakowskiejMetropolia Krakowska to stowarzyszenie zrzeszające Kraków i 14 otaczających go gmin. Głównym celem podmiotu jest ścisła współpraca regionalna na wielu płaszczyznach – m.in. biznesowej, kulturalnej, turystycznej czy technologicznej. Członkowie stowarzyszenia chcą również silnie promować region na arenie międzynarodowej, by zwiększyć liczbę turystów odwiedzających Metropolię oraz pozyskać nowych inwestorów.

Pierwszym krokiem do osiągnięcia tych ambitnych celów było opracowanie spójnej tożsamości wizualnej marki Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, na które składało się odświeżenie znaku oraz opracowanie systemu identyfikacji wizualnej.

Podczas tworzenia nowego SIW braliśmy pod uwagę zróżnicowane potrzeby, cele oraz wymagania wszystkich 15 gmin, a także różnorodność obszarów, którymi zajmuje się Metropolia Krakowska i które chce promować.

Przed rozpoczęciem prac, zorganizowaliśmy serię warsztatów i szkoleń, podczas których szczegółowo wyjaśniliśmy cele jakie identyfikacja pełni, a także zebraliśmy oczekiwania samorządów odnośnie nowej tożsamości.

Dzięki temu projekt był dokładną odpowiedzią na stworzony wspólnie brief i został jednogłośnie zaakceptowany przez wszystkie podmioty Metropolii.Na motyw przewodni znaku oraz całej tożsamości wizualnej wybraliśmy łuki – symbol dynamizmu, jaki cechuje Metropolię, sprawnej współpracy między zrzeszonymi gminami, a także nieustannego rozwoju stowarzyszenia. Sygnet znaku – zbudowany jest z 4 łuków oraz podstawy, o którą są one oparte i razem tworzą litery MK – skrót Metropolia Krakowska.
Wybierając taką symbolikę braliśmy pod uwagę również aspekt regionalny. Łuki przywodzą na myśl popularne i znane arkady krakowskich Sukiennic, które obok Wawelu i Kościoła Mariackiego są jednoznacznie kojarzone z regionem. Złączone w górnej części łuki tworzą bramę – symbol otwartości, gotowości do współpracy, gościnności.Na bazie łuków z sygnetu opracowaliśmy typografię specjalną, a także ikony i pozostałe materiały graficzne.

Użyta kolorystyka (granat i czerwień) zaczerpnięta została ze starego systemu, dzięki czemu cały proces zmian zyskał charakter nie rewolucyjny, a ewolucyjny.

Podstawowy krój pisma – Ubuntu – jest tożsamy z SIW Miasta Kraków, co ułatwi współpracę między miastem a stowarzyszeniem i pomoże wspólne realizować cele promocyjne.

Zespół:
Tożsamość wizualna: Michał Wyszyński
Identyfikacja werbalna i project management: Piotr Flis
Nadzór kreatywny: Anita Kamila Sochacka


Spodobał Ci się ten projekt?

Może porozmawiamy? Zapraszamy na krótką konsultację. Kliknij na poniższy przycisk lub napisz bezpośrednio na: lotna@lotna.eu

Napisz do nas

Share: