Instytut Żywności i Żywienia

Lotna dla IŻŻ

Instytut Żywności i Żywienia postanowił odświeżyć swoją identyfikację wizualną oraz powołać Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Mieliśmy przyjemność podjąć się tego zadania.