Identyfikacja Instytutu Żywności i Żywienia oraz Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej od Lotna