Program ochrony rybołowa z identyfikacją od Lotna

W 2017 roku rozpoczął się, pierwszy w Polsce, czteroletni Projekt „Ochrona rybołowa na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”. Agencja Lotna była odpowiedzialna za kompleksową realizację identyfikacji wizualnej Programu, razem z jej logotypem. Więcej informacji w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nowy projekt, nadzorowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa: Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja. Za identyfikację wizualną odpowiada agencja Lotna.

Program będzie realizowany do maja 2020 roku. Celem programu jest zwiększenie liczby danych publicznych, udostępnianych w sposób otwarty oraz poprawa ich jakości. Adresowany jest do administracji rządowej ale również szeroko: do samorządów, organizacji pozarządowych i środowisk naukowych.

Za przygotowanie identyfikacji wizualnej oraz rozbudowanej księgi znaku odpowiadała agencja Lotna. To właśnie projekt agencji Lotna spotkał się z największym uznaniem. Ideą logo było zaprezentowanie symbolu otwartości, dostępu do danych publicznych.

Podstawowa wersja znaku projektu „Otwarte dane” składa się z sygnetu oraz logotypu.
Do konstrukcji sygnetu posłużyły dwie pierwsze litery nazwy programu. Skrót OD odnośni się jednocześnie do polskiej i angielskiej wersji znaku, które będą obowiązywać wymiennie.

Litera D stanowi światło litery O, symbolizując otwarcie i dostępność do danych, czyli idei programu. Dodatkowo symbol OD został uzupełniony o znak slashu/ukośnika, który nawiązuje do cyfryzacji – zapisu adresów stron internetowych.

Dodatkowo zaprojektowana została również wersja z pełną nazwą programu: Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja. Występuje zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej.

wersja polska

wersja angielska

W ostatnim czasie Instytut Żywienia i Żywności postanowił odświeżyć swoje logo oraz powołać Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, jest więc to dobra okazja do przedstawienia jak cały projekt został zrealizowany.

Agencja Lotna, po wygraniu przetargu, była odpowiedzialna za zmianę identyfikacji IŻŻ oraz stworzenie nowej dla NCEŻ. Przy tym projekcie przepis na sukces to połączenie tradycji z nowoczesnością.

Propozycja logotypu od Lotna wygrała tym, że najbardziej odpowiadała teraźniejszym trendom, zachowując przy tym to co najważniejsze – węża i kłos w sygnecie. Pozostawiliśmy też zielony kolor (decydując się na inny odcień), który jest nie tylko znakiem rozpoznawczym Instytutu, ale również kojarzy się z naturą, zdrowiem i równowagą, czyli kwintesencją Instytutu Żywienia i Żywności.

Logotyp Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej ma ten sam sygnet. Zespół graficzny Lotna zdecydował się na zastosowanie koloru pomarańczowego, który użyty został dla podkreślenia energii, apetytu, zdrowia i dbania o siebie – głównych celów Centrum.

Zaprojektowane przez nas obydwa logotypy są ze sobą powiązane, ale mogą też funkcjonować niezależnie i wciąż kojarzyć się z Instytutem Żywienia i Żywności.

Nowe logo to tylko początek. Zespół Lotna w ramach dalszej współpracy z Klientem stworzył Podręcznik Identyfikacji Wizualnej IŻŻ, który nadaje ton wszystkim działaniom reklamowym Instytutu oraz NCEŻ. Wszystkie kolejne działania marketingowe bazują na naszych materiałach. W oparciu o te wytyczne powstały: prezentacja multimedialna, papier firmowy, wizytówki, koperty, notesy, teczki i wiele innych. Wszystko dopasowane do panujących trendów i nowoczesny wygląd. Stawiamy na nowoczesność, świeżość i energię!