Identyfikacja wizualna projektu „Otwarte dane” od Lotna

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nowy projekt, nadzorowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa: Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja. Za identyfikację wizualną odpowiada agencja Lotna.

Program będzie realizowany do maja 2020 roku. Celem programu jest zwiększenie liczby danych publicznych, udostępnianych w sposób otwarty oraz poprawa ich jakości. Adresowany jest do administracji rządowej ale również szeroko: do samorządów, organizacji pozarządowych i środowisk naukowych.

Za przygotowanie identyfikacji wizualnej oraz rozbudowanej księgi znaku odpowiadała agencja Lotna. To właśnie projekt agencji Lotna spotkał się z największym uznaniem. Ideą logo było zaprezentowanie symbolu otwartości, dostępu do danych publicznych.

Podstawowa wersja znaku projektu „Otwarte dane” składa się z sygnetu oraz logotypu.
Do konstrukcji sygnetu posłużyły dwie pierwsze litery nazwy programu. Skrót OD odnośni się jednocześnie do polskiej i angielskiej wersji znaku, które będą obowiązywać wymiennie.

Litera D stanowi światło litery O, symbolizując otwarcie i dostępność do danych, czyli idei programu. Dodatkowo symbol OD został uzupełniony o znak slashu/ukośnika, który nawiązuje do cyfryzacji – zapisu adresów stron internetowych.

Dodatkowo zaprojektowana została również wersja z pełną nazwą programu: Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja. Występuje zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej.

wersja polska

wersja angielska