Identyfikacja wizualna Time Trend

Time Trend to jedna z największych w Polsce sieci salonów z markowymi zegarkami – Klienci firmy mogą dokonywać zakupów luksusowych towarów w aż ponad 100 placówkach na terenie całego kraju.

W ramach prężnego rozwoju, brand zyskał nową identyfikację wizualną zaprojektowaną przez naszą agencję.Zanim zaczęliśmy prace nad właściwą identyfikacją, przeprowadziliśmy delikatny lifting istniejącego logo. Zmieniono w nim proporcje elementów graficznych i tekstowych, ich grubość oraz odległość od siebie. Dzięki temu powstała zamknięta kompozycja, w której wszystkie dotychczasowe elementy zostały umieszczone w określonej przestrzeni.Z sygnetu logo zaczerpnęliśmy charakterystyczny układ wskazówkowy, który stał się trzonem nowej identyfikacji wizualnej. Tarcza wyznaczająca godzinę 9 pojawia się na wszystkich materiałach i jest ich nieodzownym punktem. Użyty w projekcie kolor marki – burgund – podkreśla istotne cechy Time Trend: produkty z kategorii premium, ich elegancję oraz najwyższej jakości obsługę klientów sieci.

Nowy kod wizualny został zaimplementowany do wszystkich materiałów reklamowych i biurowych, które wykorzystuje brand Time Trend.

Zespół:
Tożsamość wizualna: Michał Wyszyński
Nadzór kreatywny: Anita Kamila Sochacka


Trouw Nutrition to światowy lider w dziedzinie żywności dla zwierząt i w doradztwie żywieniowym. Od prawie 90 lat produkuje i dostarcza premiksy witaminowe i dodatki paszowe do tysięcy gospodarstw na kilku kontynentach. W ramach ciągłego rozwoju i dopasowywania swojej oferty do potrzeb rynku, podjęto decyzję o opracowaniu nowej strategii sprzedażowej oraz odświeżeniu wizerunku trzech najbardziej rozpoznawalnych produktów z portfolio Trouw Nutrition – Lidermix, Hendrix i Polfamix. Do wykonania tego zadania wybrano naszą agencję.Każdy produkt można rozróżnić na trzech płaszczyznach:
– marka (Hendrix, Lidermix, Polfamix),
– kategoria (zwykły lub premium)
– przeznaczenie (dla drobiu, bydła, trzody chlewnej itp.).

Poza odświeżeniem grafiki opakowań oraz znaków marek, naszym zadaniem było pokazanie wszystkich powyższych elementów tak, aby dany produkt był łatwo rozpoznawalny – niezależnie od pozycji oraz miejsca w jakim się znajduje.

Zaczęliśmy od redesignu logo marek. W oparciu o znak istniejącej już na wielu międzynarodowych rynkach linii Hendrix, opracowane zostały znaki Polfamix i Lidermix. Wszystkie produkty miały tworzyć jedną, spójną linię graficzną, zgodną z nową strategią komunikacji Trouw Nutrition.Kolejny krok to kolorystyka. Aby identyfikacja produktu była łatwiejsza, stworzono trzy grupy kodów kolorystycznych widoczne na każdej stronie opakowania:
Czerwony lub zielony, które wraz z logo określają markę produktu.
Czarny lub niebiesko-zielony wyznaczają kategorię – standard lub premium.
Żółty, różowy, niebieski, zielony oraz brązowy pokazują przeznaczenie produktu – dla drobiu, bydła, trzody lub innych zwierząt.

Dodatkowo w projekty wkomponowane zostały kolory korporacyjne Trouw Nutriton – granatowy i zielony – znane z logo firmy i rozpoznawane przez grupę docelową produktów.Następnie opracowaliśmy czytelną, intuicyjną siatkę opakowania, ułatwiającą identyfikację produktu.
Łącznie zaprojektowaliśmy po 6 wersji opakowań dla linii Lidermix i Hendrix oraz ponad 20 dla serii Polfamix.Zanim rozpoczęto prace, agencja w ramach warsztatów rozpoznała potrzeby Klienta, poznała proces produkcyjny w zakładach Trouw Nutrition oraz określiła kluczowe dla produkcji czynniki, które musiały być uwzględnione w procesie projektowym.
Koncepcja została stworzona przez Katarzynę Łobodę-Karki – graphic designera Lotnej. Za koordynację i kontakt z klientem odpowiadała Anita Kamila Sochacka – managing director agencji, a koordynację techniczną pełnił Piotr Flis – executive director.


Zespół:
Tożsamość wizualna: Katarzyna Łoboda-Karki
Koordynacja i client service: Anita Kamila Sochacka
Koordynacja techniczna: Piotr Flis


To jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych uczelni w Polsce, a bezsprzecznie najbardziej znana uczelnia wojskowa. Legendarna „Szkoła Orląt”, która od 95 lat kształci pilotów, nawigatorów i kadrę lotniczą na potrzeby zarówno wojskowe, jak i cywilne.

Z uwagi na zmieniające się warunki na rynku edukacyjnym oraz problem niżu demograficznego władze tej prestiżowej uczelni postanowiły położyć większy nacisk na działania reklamowo-promocyjne, a do tego potrzebna była nowa uporządkowana tożsamość wizualna. Dodatkowym elementem ułatwiającym podjęcie decyzji o odświeżeniu wizerunku była zmiana nazwy z Wyższej Szkoły Oficerska Sił Powietrznych na Lotniczą Akademię Wojskową.

Do tej pory funkcję logo pełniło godło uczelni, które z technicznego punktu widzenia jest skomplikowane i rozbudowane, przez co trudne do eksploatacji zarówno w off-linie jak i on-linie. Jest jednak symbolem znany w środowisku wojskowym, posiadający ogromną historię, z którym związane są pokolenia absolwentów i pracowników Uczelni.

Dlatego wraz z Działem Komunikacji LAW podjęliśmy decyzję o opracowaniu dwóch linii graficznych. Reklamowej – której głównym elementem będzie nowy znak uczelni oraz powiązany z nim Kev Visual – oraz Linii Rektorskiej – wersji reprezentatywnej, której głównym elementem będzie delikatnie uproszczone Godło oraz Pomnik Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt, który jest jednym z najważniejszych obiektów Uczelni.

Ze strony Uczelni do prac nad nową Tożsamością wizualną wybrany został zespół pod dowództwem Rektora-Komendanta, złożony z przedstawicieli wszystkich Wydziałów oraz Katedr Uczelni, Samorządu Studenckiego oraz Działu Komunikacji LAW. Po naszej stronie w prace zaangażowani byli współwłaściciele agencji – Anita Kamila Sochacka odpowiedzialna za kontakt z klientem i Piotr Flis odpowiedzialny za copywriting i koordynację prac, a od strony kreacji Michał Wyszyński – autor znaku oraz twórca identyfikacji oraz Katarzyna Łoboda-Karki – odpowiedzialna za nadzór techniczny i opracowanie całej Księgi Marki.
Logo oraz cała tożsamość wizualna Uczelni zbudowana została w oparciu o szachownicę lotniczą – uniwersalny, unikatowy i charakterystyczny znak Sił Powietrznych RP, jednoznacznie kojarzący się z polskim lotnictwem wojskowym.

Szachownica to symbol polskiego lotnictwa wojskowego o ponad 100-letniej historii. Nawiązując do niego chcieliśmy podkreślić działalność Akademii oraz uhonorować jej zasługi dla narodowych Sił Powietrznych RP.

Sygnet znaku Lotniczej Akademii Wojskowej składa się z czerwonych kwadratów szachownicy oraz skrótu LAW zbudowanego w oparciu
o jej czerwone obwódki. Całość tworzy nowoczesną, dynamiczną i mocną kompozycję podkreślającą działalność Akademii.


Identyfikacja wizualna łączy się bezpośrednio ze znakiem Uczelni. Jej głównym elementem, porządkującym i nadającym kierunek jest trójkąt zwany wyróżnikiem lub dziobem. Wywodzi się on bezpośrednio z sygnetu. Jest on nawiązaniem do dziobu statku powietrznego, czyli wysuniętej najbardziej do przodu części kadłuba, tworzącej aerodynamicznie wyprofilowany opływ dla strug powietrza.

Z uwagi na różnorodność stosowanych treści oraz mnogość tematów, którymi zajmuje się Uczelnia, jej identyfikacja jest elastyczna i pozwala na dość swobodną modyfikację elementów składowych.Na potrzeby działań reklamowych opracowaliśmy też hasło o znaczeniu nawiązującym zarówno do przedmiotu działania Uczelni – Lotnictwo – jak i ambitnych celów jakie LAW ma przed sobą i które chce osiągnąć.


Oprócz linii reklamowej, opracowaliśmy również Linię Rektorską, wykorzystującą tradycyjne symbole „Szkoły Orląt” – godło oraz Pomnik „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”. Została ona zaprojektowana dla Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej na potrzeby reprezentowania jego urzędu. Materiały z tej linii będą wręczane najwyższym przedstawicielom władz państwowych i międzynarodowych w czasie krajowych i zagranicznych wizyt służbowych.

Zespół:
Tożsamość wizualna: Michał Wyszyński
Nadzór techniczny i opracowanie księgi znaku: Katarzyna Łoboda-Karki
Identyfikacja werbalna i project management: Piotr Flis
Nadzór kreatywny: Anita Kamila Sochacka


Metropolia Krakowska to stowarzyszenie zrzeszające Kraków i 14 otaczających go gmin. Głównym celem podmiotu jest ścisła współpraca regionalna na wielu płaszczyznach – m.in. biznesowej, kulturalnej, turystycznej czy technologicznej. Członkowie stowarzyszenia chcą również silnie promować region na arenie międzynarodowej, by zwiększyć liczbę turystów odwiedzających Metropolię oraz pozyskać nowych inwestorów.

Pierwszym krokiem do osiągnięcia tych ambitnych celów było opracowanie spójnej tożsamości wizualnej marki Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, na które składało się odświeżenie znaku oraz opracowanie systemu identyfikacji wizualnej.

Podczas tworzenia nowego SIW braliśmy pod uwagę zróżnicowane potrzeby, cele oraz wymagania wszystkich 15 gmin, a także różnorodność obszarów, którymi zajmuje się Metropolia Krakowska i które chce promować.

Przed rozpoczęciem prac, zorganizowaliśmy serię warsztatów i szkoleń, podczas których szczegółowo wyjaśniliśmy cele jakie identyfikacja pełni, a także zebraliśmy oczekiwania samorządów odnośnie nowej tożsamości.

Dzięki temu projekt był dokładną odpowiedzią na stworzony wspólnie brief i został jednogłośnie zaakceptowany przez wszystkie podmioty Metropolii.

Na motyw przewodni znaku oraz całej tożsamości wizualnej wybraliśmy łuki – symbol dynamizmu, jaki cechuje Metropolię, sprawnej współpracy między zrzeszonymi gminami, a także nieustannego rozwoju stowarzyszenia. Sygnet znaku – zbudowany jest z 4 łuków oraz podstawy, o którą są one oparte i razem tworzą litery MK – skrót Metropolia Krakowska.Wybierając taką symbolikę braliśmy pod uwagę również aspekt regionalny. Łuki przywodzą na myśl popularne i znane arkady krakowskich Sukiennic, które obok Wawelu i Kościoła Mariackiego są jednoznacznie kojarzone z regionem. Złączone w górnej części łuki tworzą bramę – symbol otwartości, gotowości do współpracy, gościnności.


Na bazie łuków z sygnetu opracowaliśmy typografię specjalną, a także ikony i pozostałe materiały graficzne.

Użyta kolorystyka (granat i czerwień) zaczerpnięta została ze starego systemu, dzięki czemu cały proces zmian zyskał charakter nie rewolucyjny, a ewolucyjny.

Podstawowy krój pisma – Ubuntu – jest tożsamy z SIW Miasta Kraków, co ułatwi współpracę między miastem a stowarzyszeniem i pomoże wspólne realizować cele promocyjne.Zespół:
Tożsamość wizualna: Michał Wyszyński
Identyfikacja werbalna i project management: Piotr Flis
Nadzór kreatywny: Anita Kamila Sochacka


Z końcem 2020 r. wystartowała pilotażowa usługa mobilnych płatności na stacjach paliw LOTOS. Klienci sieci w wybranych 15 punktach mogą płacić za paliwo przy użyciu aplikacji LOTOS Pay&Go. Docelowo usługa ma zostać rozszerzona na wszystkie stacje koncernu co planowane jest w drugiej połowie 2021 r.

Mieliśmy przyjemność opracować koncepcję wizualną i werbalną usługi oraz kampanii reklamowej.


Lotna dla Lotos

Lotna dla Lotos


Płatności mobilne w Polsce to szybko rozwijający się rynek, a pandemia dodatkowo przyspieszyła ten trend. Kluczem do sukcesu każdej aplikacji jest sprawnie zaprojektowany system pod kątem UX. Tankowanie na stacji paliw to dynamiczny proces – klient podjeżdża do dystrybutora, napełnia bak, chce jak najszybciej zapłacić i odjechać ze stanowiska, robiąc miejsce dla kolejnego auta. Właśnie z myślą o użytkownikach, dla których ważny jest czas, tworzyliśmy poszczególne ekrany aplikacji. Projekty musiały być czytelne, intuicyjne i niewprowadzające w błąd – tak, aby etap płatności od momentu włączenia aplikacji do sfinalizowania transakcji trwał jak najkrócej.

Główny motyw tła został zaczerpnięty z łuków obecnych w logo Grupy LOTOS. Na nim również opiera się kod kolorystyczny, który w komunikacji wizualnej wykorzystuje biel, czerwień i niebieski. Użycie tych trzech barw pozwoliło nam na stworzenie projektu, który jest nie tylko czytelny, ale i nie męczy wzroku.
Zespół:
Opracowanie wizualne i UX design: Ola Luboch
Identyfikacja werbalna i project management: Piotr Flis
Nadzór kreatywny: Anita Kamila Sochacka


Warszawa od wielu lat rozwija projekty w dziedzinie pomocy społecznej. Jednym z nich jest system „e-opieka” dedykowany seniorom. Program ma na celu poprawę jakości życia najstarszych osób, które korzystają z usług opiekuńczych świadczonych przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz 19 przyległych gmin.

Naszym zadaniem było stworzenie kompleksowej identyfikacji wizualnej projektu. Aby prace przebiegały pomyślnie, zorganizowaliśmy najpierw dla przedstawicieli Warszawy i gmin serię warsztatów, na których poznaliśmy dokładne cele i założenia programu, a także przeprowadziliśmy szkolenia, tłumacząc czym jest identyfikacja wizualna oraz tożsamość marki.

Tym samym powstał projekt graficzny, który w pełni brał pod uwagę potrzeby samorządów oraz dokładnie odpowiadał na stworzony przez nie brief. Szczególne znaczenie miał dobór kolorów – szukaliśmy odpowiedniego kontrastu, dzięki któremu korzystanie z serwisu jest łatwe i intuicyjne dla osób słabowidzących.
Logo składa się z sygnetu w kształcie serca oraz symbolu kursora. Uzupełnione jest czytelną nazwą programu: „e-opieka”.

Serce symbolizuje zdrowie i opiekę, którą zostają otoczeni podopieczni programu. Zamykający element sygnetu zainspirowany został kursorem i pikselami, co jest bezpośrednim nawiązaniem do elektroniki i narzędzi TIK, które są ważnym elmentem programu. Wspomniany element symbolizuje również wzajemne uzupełnianie się, jedność i współpracę, a także pokonywanie własnych granic i rozwój.
Kolorystyka nawiązuje do zdrowotnego aspektu opieki. Kolory podstawowe zostały dobrane zgodnie ze standardami WCAG 2.0, aby zachować odpowiedni kontrast widzenia dla osób niepełnosprawnych.
Identyfikacja opiera się głównie na

 • ciepłych zdjęciach ludzi (realistycznych seniorów)
 • linearności (która jest też w logo; ikony, linie oddzielające i wypełniające)
 • barwach podstawowych (z logo)
 • dostosowaniu również dla osób starszych
 • wyraźnym komunikacie (główny na apli), hierarchii informacji


Zespół:
Tożsamość wizualna i opracowanie księgi znaku: Katarzyna Łoboda-Karki
Identyfikacja werbalna i project management: Piotr Flis
Nadzór kreatywny: Anita Kamila Sochacka


Już od prawie 30 lat enelmed-stomatologia świadczy usługi stomatologiczne w największych miastach Polski. Co roku kilkadziesiąt tysięcy klientów indywidualnych i abonamentowych odwiedza prawie 100 gabinetów dentystycznych marki.

Jedną z oferowanych przez firmę usług jest stomatologia implantologiczna i protetyczna. W celu promocji tych konkretnych świadczeń, zaprojektowaliśmy ogólnopolską kampanię reklamową.  Tworząc kreacje, postawiliśmy na jednoelementowy koncept z czystą formą i jasnym przekazem, który jednocześnie opiera się na zabawie obrazem i słowem – zarówno w sposób bezpośredni jak i z wykorzystaniem przenośni. Element zaczepności, a także nietypowych skojarzeń były kluczowymi aspektami projektu, który miał zwracać na siebie uwagę odbiorcy.


Lotna dla Enel-Med

Kampania prowadzona była w kanałach online (social media, display, mailingi), a także we wszystkich klinikach stomatologicznych enel-med stomatologia.Zespół:
Kreacja graficzna: Katarzyna Łoboda-Karki
Copywriting: Piotr Flis
Nadzór kreatywny: Anita Kamila Sochacka


Multikino to jedna z największych sieci kin w Polsce z ponad 20-letnią tradycją. W ramach swojej działalności marka ma w swojej ofercie wiele tematycznych wydarzeń – jednym z nich jest projekt Kino na Obcasach – realizowany od kilkunastu lat w ponad 20 kinach sieci. Jego głównym założeniem jest integracja kobiet, które we wspólnym gronie spotykają się na filmowych wieczorach w salach Multikina – wydarzeniom towarzyszą często różne prelekcje i animacje dedykowane kobietom.

Zadaniem agencji było stworzenie nowego konceptu wizualnego dla Kina na Obcasach. Do zaprojektowania był nowy key visual, który musiał uwzględniać kilka wytycznych. Na jego przestrzeni miało znaleźć się miejsce na:

 • Tytuł filmu, jego plakat lub kadr z tytułem oryginalnym
 • Informacje o dacie seansu w ramach projektu
 • Nazwę projektu
 • Logotypy sponsorów i partnerów Kina na ObcasachProjektując kreację musieliśmy odejść od utartych schematów i stereotypowych skojarzeń, które od razu nasuwały się na myśl – szpilki, obcasy itp. Zdecydowaliśmy się na formę, która w sposób czytelny, acz niebezpośredni odwoła się do reklamowanego wydarzenia. Tak powstał kolaż stworzony z wycinanek graficznych. Stylistykę utrzymano w tzw. trendzie „duotone”, gdzie prym wiodły dwa kolory – szary i charakterystyczny dla marki ciemny róż.

Minimalistyczna forma – zarówno na płaszczyźnie barw jak i kompozycji – została zaimplementowana na szereg materiałów dystrybuowanych przez Multikino – offline’owych oraz digitalowych.  
Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele przedsiębiorstw musiało dostosować swoje modele pracy do nowych warunków. Zmiany w łańcuchach produkcji, dostaw czy systemach obsługi wymagały odpowiedniego poinformowania swoich konsumentów z równoczesnym podkreśleniem kluczowego wtedy aspektu – bezpieczeństwa.

Tego typu komunikację stworzyliśmy dla polskiej filii międzynarodowego przedsiębiorstwa produkującego nawozy – Agrii. Na potrzeby rynku polskiego oraz międzynarodowych zaprojektowaliśmy materiały graficzne i animowane, które mogły zostać wykorzystane w komunikacji online’owej (social media i digital).

Kreacje, wykorzystując m.in. zmodyfikowane logo Agrii, w sposób przejrzysty i skuteczny informowały o nowej polityce marki w warunkach trwającej pandemii. W pracę zaangażowani byli Piotr Flis (copywriting i prowadzenie projektu) oraz Katarzyna Łoboda-Karki (grafiki oraz animacje).

Grupa LOTOS S.A. to druga co do wielkości w Polsce i jedna z większych w Europie rafinerii naftowych. Przedsiębiorstwo, poprzez swoje spółki, działa w branży poszukiwań, wydobycia, a także przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji powstałych z niej produktów.

W ramach współpracy z jedną z nich – LOTOS Oil – przeprowadziliśmy prace nad ujednoliceniem etykiet olejów z jedenastu linii i pięciu zastosowań – wszystko w celach łatwiejszej identyfikacji produktów dostępnych na stajach paliw w całej Polsce.

Dla olejów przeznaczonych dla pojazdów osobowych, ciężarowych, przekładniowych, rolniczych oraz motocykli i jednosuwowych zastosowaliśmy wspólne elementy – tak, aby zachować spójność między wszystkimi opakowaniami:

 • taki sam układ elementów (metka, KV, tło, pojemność, nazwa i logo) i cech (we wszystkich litrażach)
 • jednolita typografia (wykorzystano font kojarzący się z tematyką techniczno-motoryzacyjną)
 • system kolorystyczny tła związany jest z danym zastosowaniem oleju, a metki – jego liniąOleje Lotos