Identyfikacja wizualna Lotniczej Akademii WojskowejTo jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych uczelni w Polsce, a bezsprzecznie najbardziej znana uczelnia wojskowa. Legendarna „Szkoła Orląt”, która od 95 lat kształci pilotów, nawigatorów i kadrę lotniczą na potrzeby zarówno wojskowe, jak i cywilne.

Z uwagi na zmieniające się warunki na rynku edukacyjnym oraz problem niżu demograficznego władze tej prestiżowej uczelni postanowiły położyć większy nacisk na działania reklamowo-promocyjne, a do tego potrzebna była nowa uporządkowana tożsamość wizualna. Dodatkowym elementem ułatwiającym podjęcie decyzji o odświeżeniu wizerunku była zmiana nazwy z Wyższej Szkoły Oficerska Sił Powietrznych na Lotniczą Akademię Wojskową.

Do tej pory funkcję logo pełniło godło uczelni, które z technicznego punktu widzenia jest skomplikowane i rozbudowane, przez co trudne do eksploatacji zarówno w off-linie jak i on-linie. Jest jednak symbolem znany w środowisku wojskowym, posiadający ogromną historię, z którym związane są pokolenia absolwentów i pracowników Uczelni.

Dlatego wraz z Działem Komunikacji LAW podjęliśmy decyzję o opracowaniu dwóch linii graficznych. Reklamowej – której głównym elementem będzie nowy znak uczelni oraz powiązany z nim Kev Visual – oraz Linii Rektorskiej – wersji reprezentatywnej, której głównym elementem będzie delikatnie uproszczone Godło oraz Pomnik Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt, który jest jednym z najważniejszych obiektów Uczelni.

Ze strony Uczelni do prac nad nową Tożsamością wizualną wybrany został zespół pod dowództwem Rektora-Komendanta, złożony z przedstawicieli wszystkich Wydziałów oraz Katedr Uczelni, Samorządu Studenckiego oraz Działu Komunikacji LAW. Po naszej stronie w prace zaangażowani byli współwłaściciele agencji – Anita Kamila Sochacka odpowiedzialna za kontakt z klientem i Piotr Flis odpowiedzialny za copywriting i koordynację prac, a od strony kreacji Michał Wyszyński – autor znaku oraz twórca identyfikacji oraz Katarzyna Łoboda-Karki – odpowiedzialna za nadzór techniczny i opracowanie całej Księgi Marki.


Logo oraz cała tożsamość wizualna Uczelni zbudowana została w oparciu o szachownicę lotniczą – uniwersalny, unikatowy i charakterystyczny znak Sił Powietrznych RP, jednoznacznie kojarzący się z polskim lotnictwem wojskowym.

Szachownica to symbol polskiego lotnictwa wojskowego o ponad 100-letniej historii. Nawiązując do niego chcieliśmy podkreślić działalność Akademii oraz uhonorować jej zasługi dla narodowych Sił Powietrznych RP.

Sygnet znaku Lotniczej Akademii Wojskowej składa się z czerwonych kwadratów szachownicy oraz skrótu LAW zbudowanego w oparciu o jej czerwone obwódki. Całość tworzy nowoczesną, dynamiczną i mocną kompozycję podkreślającą działalność Akademii.Identyfikacja wizualna łączy się bezpośrednio ze znakiem Uczelni. Jej głównym elementem, porządkującym i nadającym kierunek jest trójkąt zwany wyróżnikiem lub dziobem. Wywodzi się on bezpośrednio z sygnetu. Jest on nawiązaniem do dziobu statku powietrznego, czyli wysuniętej najbardziej do przodu części kadłuba, tworzącej aerodynamicznie wyprofilowany opływ dla strug powietrza.

Z uwagi na różnorodność stosowanych treści oraz mnogość tematów, którymi zajmuje się Uczelnia, jej identyfikacja jest elastyczna i pozwala na dość swobodną modyfikację elementów składowych.
Na potrzeby działań reklamowych opracowaliśmy też hasło o znaczeniu nawiązującym zarówno do przedmiotu działania Uczelni – Lotnictwo – jak i ambitnych celów jakie LAW ma przed sobą i które chce osiągnąć.Oprócz linii reklamowej, opracowaliśmy również Linię Rektorską, wykorzystującą tradycyjne symbole „Szkoły Orląt” – godło oraz Pomnik „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”. Została ona zaprojektowana dla Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej na potrzeby reprezentowania jego urzędu. Materiały z tej linii będą wręczane najwyższym przedstawicielom władz państwowych i międzynarodowych w czasie krajowych i zagranicznych wizyt służbowych.

Zespół:

Tożsamość wizualna: Michał Wyszyński
Nadzór techniczny i opracowanie księgi znaku: Katarzyna Łoboda-Karki
Identyfikacja werbalna i project management: Piotr Flis
Nadzór kreatywny: Anita Kamila Sochacka


Spodobał Ci się ten projekt?

Może porozmawiamy? Zapraszamy na krótką konsultację. Kliknij na poniższy przycisk lub napisz bezpośrednio na: lotna@lotna.eu

Napisz do nas

Share: