Identyfikacja wizualna
programu e-opieka


Warszawa od wielu lat rozwija projekty w dziedzinie pomocy społecznej. Jednym z nich jest system „e-opieka” dedykowany seniorom. Program ma na celu poprawę jakości życia najstarszych osób, które korzystają z usług opiekuńczych świadczonych przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz 19 przyległych gmin.

Naszym zadaniem było stworzenie kompleksowej identyfikacji wizualnej projektu. Aby prace przebiegały pomyślnie, zorganizowaliśmy najpierw dla przedstawicieli Warszawy i gmin serię warsztatów, na których poznaliśmy dokładne cele i założenia programu, a także przeprowadziliśmy szkolenia, tłumacząc czym jest identyfikacja wizualna oraz tożsamość marki.

Tym samym powstał projekt graficzny, który w pełni brał pod uwagę potrzeby samorządów oraz dokładnie odpowiadał na stworzony przez nie brief. Szczególne znaczenie miał dobór kolorów – szukaliśmy odpowiedniego kontrastu, dzięki któremu korzystanie z serwisu jest łatwe i intuicyjne dla osób słabowidzących.
Logo składa się z sygnetu w kształcie serca oraz symbolu kursora. Uzupełnione jest czytelną nazwą programu: „e-opieka”.

Serce symbolizuje zdrowie i opiekę, którą zostają otoczeni podopieczni programu. Zamykający element sygnetu zainspirowany został kursorem i pikselami, co jest bezpośrednim nawiązaniem do elektroniki i narzędzi TIK, które są ważnym elementem programu. Wspomniany element symbolizuje również wzajemne uzupełnianie się, jedność i współpracę, a także pokonywanie własnych granic i rozwój.


Kolorystyka nawiązuje do zdrowotnego aspektu opieki. Kolory podstawowe zostały dobrane zgodnie ze standardami WCAG 2.0, aby zachować odpowiedni kontrast widzenia dla osób niepełnosprawnych.


Identyfikacja opiera się głównie na 

  • ciepłych zdjęciach ludzi (realistycznych seniorów)
  • linearności (która jest też w logo; ikony, linie oddzielające i wypełniające)
  • barwach podstawowych (z logo)
  • dostosowaniu również dla osób starszych
  • wyraźnym komunikacie (główny na apli), hierarchii informacji

Zespół:

Tożsamość wizualna i opracowanie księgi znaku: Katarzyna Łoboda-Karki
Identyfikacja werbalna i project management: Piotr Flis
Nadzór kreatywny: Anita Kamila Sochacka


Spodobał Ci się ten projekt?

Może porozmawiamy? Zapraszamy na krótką konsultację. Kliknij na poniższy przycisk lub napisz bezpośrednio na: lotna@lotna.eu

Napisz do nas

Share: