Projekt opakowań
na Oleje marki LOTOS


Grupa LOTOS S.A. to druga co do wielkości w Polsce i jedna z większych w Europie rafinerii naftowych. Przedsiębiorstwo, poprzez swoje spółki, działa w branży poszukiwań, wydobycia, a także przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji powstałych z niej produktów.

W ramach współpracy z jedną z nich – LOTOS Oil – przeprowadziliśmy prace nad ujednoliceniem etykiet olejów z jedenastu linii i pięciu zastosowań – wszystko w celach łatwiejszej identyfikacji produktów dostępnych na stajach paliw w całej Polsce.

Dla olejów przeznaczonych dla pojazdów osobowych, ciężarowych, przekładniowych, rolniczych oraz motocykli i jednosuwowych zastosowaliśmy wspólne elementy – tak, aby zachować spójność między wszystkimi opakowaniami:

  • taki sam układ elementów (metka, KV, tło, pojemność, nazwa i logo) i cech (we wszystkich litrażach)
  • jednolita typografia (wykorzystano font kojarzący się z tematyką techniczno-motoryzacyjną)
  • system kolorystyczny tła związany jest z danym zastosowaniem oleju, a metki – jego linią


Spodobał Ci się ten projekt?

Może porozmawiamy? Zapraszamy na krótką konsultację. Kliknij na poniższy przycisk lub napisz bezpośrednio na: lotna@lotna.eu

Napisz do nas

Share: